INHUIS Plaza

Voor de opening van de INHUIS Plaza vestiging in Naarden heeft SABMedia verschillende lokale medium types geadviseerd. Bij de openings-campagne is gekozen voor een combinatie van de inzet van lokale kranten, driehoeksborden en abri’s.

Inschrijven Nieuwsbrief